WRE advocatuur is een landelijk werkend advocatenkantoor dat wordt geleid door Edo Smid.

Het kantoor behandelt complexe zaken met veelal strategische aspecten, zoals vastgoedontwikkeling, bedrijfsverplaatsing, reorganisaties, insolventie, ontslagrondes, divestment, acquisities, aandeelhoudersgeschillen, compliance/ESG-trajecten, etc.

De opdrachtgever kan via WRE beschikken over een agile juridisch team. WRE betrekt daarvoor de nodige specialisten (“as and when needed“). Zo’n team werkt via een bewezen beveiligd digitaal platform. Zo krijgen de betrokken personen van de opdrachtgever transparant inzicht in de voortgang van het project. Bovendien kan de opdrachtgever naar behoefte beschikken over de projectdata. En die projectdata zijn vanzelfsprekend transporteerbaar naar een omgeving van de opdrachtgever bij afsluiting van het project. Zo worden eenheid van informatie en continuïteit van beschikbaarheid van data geborgd.

WRE staat zo voor “advocatuur 2.0”: innovatief en effectief.

Edo Smid is als advocaat werkzaam op het snijvlak van vastgoed en ondernemingsrecht. Als advocaat is hij ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten. Hij heeft veel ervaring met transactiebegeleiding en contractvorming in het kader van projectontwikkeling (logistiek), overnames, tech & finance startups, joint-ventures en bedrijfsreorganisaties, en ook met daarmee verband houdende geschillen en procedures. Zijn cliënten zijn gevestigd door heel Nederland, met een accent op de Randstad. Edo is medeoprichter van Lexence N.V. Van 2005-2007 was hij partner bij Hurdle Investments, een vastgoed corporate finance boutique in Amsterdam. Daarna heeft hij zich gevestigd als zelfstandig advocaat en sinds 2011 is hij als advocaat verbonden geweest aan Wintertaling Coöperatie U.A. te Amsterdam.

Voordelen

Door het inschakelen van WRE Advocatuur voorziet u zich van ervaren adviseurs en specialistische bijstand op het gebied van vastgoedontwikkeling en vastgoedtransacties.

Ook in rechtszaken over commercieel vastgoed staat WRE advocatuur haar cliënten bij. Zij draagt bij voorkeur bij aan het vinden van minnelijke oplossingen zodat partijen zonder conflict met elkaar verder kunnen.

Deskundig
Onafhankelijk
Integer
Partijdig

Over Edo Smid

Met ingang van 2021 is Edo werkzaam bij WRE Advocatuur B.V., een advocatenkantoor dat hij positioneert als boetiek voor juridische begeleiding inzake vastgoedontwikkeling en -transacties, bedrijfsherstructurering en legal project management. Daarbij krijgen de introductie van de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA), de opkomst van smart-contracts en ESG-investeringen een bijzondere focus.

Verder is Edo betrokken bij verschillende initiatieven om via de rechter het behoud van de Nederlandse rechtsstaat af te dwingen. Edo is afgestudeerd in Nederlands recht en notarieel recht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en (capita) fiscaal recht aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is ingeschreven in het rechtsgebiedenregister van de Orde van Advocaten op het gebied van vastgoed, insolventie en ondernemingsrecht. Aansluitend op zijn praktijkgebieden is hij lid van enkele relevante professionele verenigingen, zoals de Vereniging Vastgoedjuristen (VVJ), de Vereniging voor Handelsrecht en de Vereniging Corporate Litigation. Op sociaal gebied is hij lid van de Industrieele Groote Club te Amsterdam en de WTC Business Club Amsterdam en is hij alumnus van Loyens & Loeff, Allen & Overy en Lexence.

Edo Smid heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofdrechtsgebieden geregistreerd:

– vastgoedrecht

– ondernemingsrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.