Wat kan WRE Advocatuur betekenen?

WRE Advocatuur biedt een heldere aanpak in complexe zaken. Daarbij worden de commerciële belangen van partijen steeds onderkend en is de juridische benadering een middel tot het doel. WRA Advocatuur biedt bijstand en coördinatie op het volledige spectrum van juridische vastgoedproblematiek. Daarbij heeft Edo Smid zijn focus op ontwikkelings- en financieringsovereenkomsten, aandeelhoudersovereenkomsten, joint-ventures en huurovereenkomsten. Voor de bestuursrechtelijke, notariële en fiscale kant van vastgoedontwikkeling biedt WRE Advocatuur de expertise en nauw samenwerking met de verschillende specialisten op die terreinen.