Agile samenwerking

WRE Advocatuur kan voor complexe projecten ingeschakeld worden en biedt haar opdrachtgevers juridisch projectmanagement (LPM) via LegalTeams.

LegalTeams werkt projectmatig voor opdrachtgevers die bijvoorbeeld geen eigen juridische afdeling hebben of die capaciteits- of expertisebeperkingen ervaren. Al naar gelang de aard en complexiteit van een project kan een projectteam bestaan uit advocaten en bedrijfsjuristen, waar nodig aangevuld met andere experts, zoals notarissen, fiscalisten, herstructureringsdeskundigen, consultants, data-analisten, IT-specialisten, AI en cyber-experts, corporate-finance adviseurs, vastgoed- en locatieadviseurs en waarderingsdeskundigen, etc.

Elk projectteam wordt operationeel aangestuurd door een ervaren projectmanager van LegalTeams. Daarbij kan een project bijvoorbeeld gaan over de ontwikkeling en realisatie van bedrijfsmatig vastgoed, aanbestedingsprocedures, verkoop of verwerving van bedrijfsmatig vastgoed, M&A, verkoop of verwerving van bedrijfsonderdelen, het opzetten, sluiten of verhuizen van bedrijfsonderdelen, herstructurering, reorganisatie (WHOA), postfusie-integratie, ESG-implementatie, de introductie van nieuwe producten, cyber-defence, regulatory & compliance, implementatie van privacyregelgeving (AVG), complexe rechtszaken of arbitrale procedures.

Goed projectmanagement biedt aan de opdrachtgever sturing: “on spec, on time, on budget”.