Legal Project Management

Laat complexe juridische projecten begeleiden door een legal project manager en kies voor een gemanaged professioneel team met een afgestemde werkwijze en een veilig platform. .

Legal Project Management biedt toegevoegde waarde voor veel complexe vraagstukken. Zo is bijvoorbeeld te denken aan overnames en fusies (voorbereiding en nawerk), projectontwikkeling, vastgoedtransacties, aanbesteding, verkoop of verwerving van bedrijfsdelen, productintroductie, het vestigen van bedrijven, het verhuizen of sluiten van bedrijfsonderdelen, herstructurering en reorganisatie (WHOA), postfusie-integratie, ESG-implementatie, cyberdefence, regulatory, compliance, implementatie van privacyregelgeving (zoals AVG), begeleiding van complexe (internationale) rechtszaken, schadekwesties of arbitrage.

Bij legal project management behoren probleemdefinitie, de afstemming van de wenselijke aanpak en de selectie van een professioneel team tot de kerncompetenties van WRE Advocatuur.

De brede praktijkervaring van Edo Smid is daarbij een onmisbare pré voor de cliënt. Die krijgt zo naast juridische kwaliteit ook een ervaren sparringpartner.

Lees ook www.legalteams.nl voor verdere informatie over juridisch projectmanagement en de mogelijkheid dat WRE Advocatuur een projectmanager levert.

Voordelen

Legal project management (LPM) maakt complexe juridische projecten voor de cliënt beter hanteerbaar qua kosten, tijdsbeslag en beoogd resultaat.

LMP biedt uitkomst voor bedrijven zonder eigen juridische afdeling of als sprake is van tijdelijke capaciteitsdruk of van beperkte expertise.

Via legal project management kunnen multidisciplinaire teams worden geformeerd naar wens van de cliënt.

Het kan bij voorbeeld gaan om de inzet van advocaten met notarissen en fiscalisten, PR-deskundigen, data-analisten, IT-en cybertech specialisten, corporate-finance adviseurs, vastgoedadviseurs, waarderingsdeskundigen.

Deskundig
Onfahankelijk
Integer
Partijdig