WRE is al jaren juridisch sparring partner van Merijn Tinga in zijn gevecht en bewustwordingscampagnes tegen plasticvervuiling. Het zgn. desbewustheidsexploot is door Edo Smid samen met Merijn Tinga uitgewerkt en is door diverse grote bedrijven van deurwaarders in ontvangst genomen. De acties van Merijn hebben impact op het gebruik van plastic flesjes en hebben geleid tot de invoering van statiegeld op kleine plasticflesjes. Er worden nieuwe initiatieven ontwikkeld op het gebied van de promotie en het gebruik van bioplastics.