WRE Advocatuur is op 1 januari 2021 van start gegaan als een meer project-gedreven advocatenkantoor. Inmiddels zijn de eerste schreden gezet voor de toepassing van juridisch projectmanagement in samenhang met de dienstverlening als advocatenkantoor. Legal Project Management wordt in de ondernemingspraktijk steeds belangrijker en heeft al een stevige basis veroverd in de Verenigde Staten en bij de grotere internationale advocatenkantoren. WRE Advocatuur brengt deze nieuwe discipline voor complexere zaken nu ook binnen bereik van haar opdrachtgevers in Nederland.